bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Erlotinib Ve Pirferidon Etken Maddeli lalara Ait Raporlarn Geerlilii Hakknda

 Erlotinib ve pirferidon etken maddeli ilaçlara ait raporlarn geçerlilii hakknda bilgilendirmenin yer ald 28.11.2017 tarih ve 112 sayl Bölge Eczac Odas yazmz ekte bilginize sunulmaktadr.

 

EKLER - 3 SAYFA

2017-11-28 14:14:19