bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

TTB Tarafndan Yaymlanan Bilirkiilik Temel Eitimi Kurs Program Duyurusu

 03.08.2017 tarihli ve 30143 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Bilirkii Yönetmeliinin Temel Eitim balkl 30’uncu maddesi gereince bilirkiilik yapmak isteyenlerin temel eitim almalar gerekmekte olup, hekimlerin ve salk alannda görev yapan meslek mensuplarnn bavurularnn kabul edilecei eitimler Türk Tabipleri Birlii tarafndan düzenlenecektir.

Buradan hareketle Türk Tabipleri Birliinin resmi internet sayfas www.ttb.org.tr’de 25.10.2017 tarihinde yaymlanan  “TTB Bilirkiilik Temel Eitimi Kurs Program” konulu duyuru ile,

Türk Tabipleri Birlii, hekimlik ve salk alanna yönelik uygulama bilgi ve becerisini kazandrmay hedefleyen özellemi bir uygulamal eitim program uygulayaca,

Bu nedenle;

*hekimlerin
*salk alannda görev yapan meslek mensuplarnn bavurularn kabul etmekte olduu;

Türk Tabipleri Birlii tarafndan, süreklilik içinde yürütülecek olan Bilirkiilik Temel Eitimlerinin ilkinin 9-12 Kasm 2017 tarihinde Ankara’da gerçekletirilecei, kurs bavurularnn 27 Ekim – 2 Kasm 2017 tarihleri arasnda alnaca bildirilmektedir.

Konu hakknda ayrntl bilgiye http://ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=6ad95d1a-b96f-11e7-a471-8c890ca10226 linki araclyla ulaabilirsiniz.

lgilenen meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Bilirkii Yönetmelii için tklaynz.

 

 

2017-11-02 09:12:15