bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2017 Eyll Ay Katlm Pay demeleri Hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2017 Eylül Ay Hastane laç Malzeme Avans, Eczane Kan Ürünü le Eczane Ve Optik Katlm Pay tutarlarnn 31.10.2017 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL
MERKEZ HEYET


 

2017-11-01 09:04:32