bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Imbruvica isimli ila iin hazrlanan doktor bilgilendirme mektubu hakknda

 Imbruvica isimli ilaç için hazrlanan doktor bilgilendirme mektubu hakknda bilgilendirme içeren 25.10.2017 tarih ve 12380 sayl bölge eczac odas yazmz ekte bilginize sunulmaktadr.

 

EKLER : 3 SAYFA

2017-10-30 15:13:57