bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Beeri Tbbi rnler malathaneleri Ynetmelii - Karlatrmal Tablo Hakknda

 21 Ekim 2017 tarih ve 30217 sayl Resmi Gazete’de Beeri Tbbi Ürünler malathaneleri Yönetmelii yaymlanm olup, yönetmeliin 29 ncu maddesi aadaki ekildedir;

“MADDE 29 – (1) 27/4/2013 tarihli ve 28630 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Beeri Tbbi Ürünlerin malathaneleri Hakknda Yönetmelik yürürlükten kaldrlmtr”

Yeni yaymlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldrlan,  27.04.2013 tarihli ve 28630 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Beeri Tbbi Ürünlerin malathaneleri Hakknda Yönetmelik arasndaki farklara yönelik karlatrmal tablo ekte yer almaktadr.

Meslektalarmzn bilgisine sunarz.

 

 

TÜRK ECZACILARI BRL

Karlatrmal tablo için tklaynz.

21 Ekim 2017 tarihli Yönetmelik metni için tklaynz.

2017-10-23 09:54:44