bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SUT Eki Gncel EK-4/D Listesi Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan,  Salk Uygulama Teblii’nin 4.1.6-(5) numaral maddesinde yer alan, “Kurumca katlm payndan muaf tutulan hastalklar, hastalklar tanmlayan ICD-10 kodlar ve bu hastalklarda kullanlacak ilaçlarn yer ald EK-4/D Listesi, “Hasta Katlm Payndan Muaf laçlar Listesi” (EK-4/D) olarak Kurumun resmi internet sitesinde yaymlanr.” Hükmüne istinaden,  “Hasta Katlm Payndan Muaf laç Listesi (EK/4-D)” yaynlanmtr.

 

 

Kurum duyurusu ve Ek Liste duyurumuzun ekinde yer almaktadr.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

 

Kurum duyurusu için tklaynz.

Güncel EK/4-D listesi için tklaynz.

2017-10-23 09:53:39