bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Eczac Yerletirme Sistemi EYS Sonular

 Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu'nun web sayfasnda "Eczac Yerletirme Sistemi (EYS) Sonuçlar Hakknda” bir duyuru yaymlanm olup,

“6197 sayl Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Kanun ile 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayl Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmelik hükümleri dorultusunda uygulamaya konulan Eczac Yerletirme Sistemi (EYS) üzerinden 15/09/2017-14/10/2017 tarihleri arasnda yaplan bavurular neticesinde 16/10/2017 tarihinde Kurumumuz tarafndan hazrlanan yazlm vastasyla eczac yerletirme ilemi yaplm olup yerletirme ilemi gerçekletirilen eczaclarn listesi ekte yer almaktadr.” eklindedir.

Duyuru metni ve yerleen eczaclarn listesi aada yer almaktadr.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

2017-10-17 09:05:54