bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2017 Temmuz Ay Salk demeleri Hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2017 Temmuz Ay Hastane, Eczane ve Optik fatura tutarlarnn 16.10.2017 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL
MERKEZ HEYET


 

 

2017-10-13 12:16:32