bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

ift Hekim mzal Reeteler Hakknda

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLII’NA

Birliimize tek reçetede yer alan birden fazla hekim imzasnn bulunmas sebebiyle reçete kesintilerinin yapldnn Bölge Eczac Odalar tarafndan aktarlmas üzerine, konu Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmi;

Kurum tarafndan 10 Ekim 2017 tarihinde yaymlanan duyuru ile;

laç bedellerinin Kurum tarafndan ödenebilmesi için, reçete yazmnda ve rapor düzenlenmesinde Salk Uygulama Tebliinin 4.1 Reçete ve salk raporu yazm ilkeleri Maddesinin yan sra Tebli ve eklerinde yer alan dier hususlarn da uygulanmas gerektii;

Buna göre, farkl uzman hekimlerce düzenlenen ve Enfeksiyon Hastalklar Uzman Hekim onay gerektiren ilaçlara ilikin reçeteler haricindeki reçetelerin gerek Kurum MEDULA Eczane sisteminde veya Tebliin 4.1.5 - Elektronik reçete uygulamas maddesinde yer alan koullarn varl halinde manuel reçete ortamnda TEK HEKM MZASI OLACAK EKLDE düzenlenmesi gerektii;

Kuruma yaplan bavurularda manuel olarak düzenlenmi çift hekim imza ve kaeli reçetelere istinaden hastalara ilaçlarn temin edildii belirtildiine deinilerek;

15 Ekim 2017 tarihinden itibaren Enfeksiyon Hastalklar Uzman Hekim onay gerektiren ilaçlara ilikin reçeteler haricinde çift hekim imzal reçete düzenlenmesi durumunda reçetelerin Kurumca geri ödemesi yaplmayaca bildirilmektedir.

Kurum duyurusu ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

 

Kurum duyurusu için tklaynz.

 

 

 

2017-10-12 12:01:30