bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Grip Alarnn Geri demesi Konulu SGK Duyurusu Hakknda

 40.A.00.0012134

10.10.2017

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLII’NA

Medula Provizyon Sistemi’ndeki düzenleme, hastalarn grip alarn Eylül-Ocak aylar arasnda alabilmesine imkan tanmakta iken son günlerde hastalarn grip as almak üzere reçetesiyle eczanelere bavurduunda, Medula Sisteminin, bir yllk sürenin dolmad gerekçesi ile a bedelini ödemedii bilgisi Bölge Eczac Odalarmzca Birliimize iletilmiti.

Konu hakknda Kurum yetkilileri ile yaplan ifahi görümelerde, Medula sisteminde daha önceki kurgunun Eylül–Ocak ay arasnda a bedelinin ödenmesi eklinde olduu, bu ekilde karlanm olan reçetelerde, SUT’un 2.4.3.B maddesinde yer alan “...reçete edildiinde ylda bir defaya mahsus olmak üzere karlanr.” hükmü gereince, reçete kontrol birimlerince yaplan kontrollerde a bedellerinin kesilmesi nedeniyle, bu kesintilerin önüne geçilebilmesi için Medula’daki uygulamann yeniden düzenlendii bilgisi alnm;

Ancak, mevcut düzenlemenin hastalarn grip ana eriiminde sorunlara sebep oluturmas nedeniyle konu Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmiti.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan 10.10.2017 tarihinde yaplan duyuru ile,

Bilindii üzere grip as Salk Uygulama Tebliinin 2.4.3-B numaral maddesinde yer alan “Grip as bedeli; 65 ya ve üzerindeki kiiler ile yal bakmevi ve huzurevinde kalan kiilerin bu durumlarn belgelendirmeleri halinde salk raporu aranmakszn; gebeliin 2. veya 3. trimesterinde olan gebeler, astm dâhil kronik pulmoner ve kardiyovaskülersistem hastal olanlar, diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastal, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezlii olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile 6 ay - 18 ya arasnda olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanlarn hastalklarn/gebelik durumunu belirten salk raporuna dayanlarak tüm hekimlerce reçete edildiinde ylda bir defaya mahsus olmak üzere karlanr” hükmü dorultusunda sigortallarmza Kurumumuzca finansman salanmaktadr.

Ancak söz konusu ylda bir defa ifadesinin “takvim yl” olarak alglanmakta olduu ve bu nedenle alamann geç yapld hastalarda bir sonraki a zaman geldiinde ann karlanmad eklinde yorumland anlalmaktadr.

“Ylda bir defaya mahsus” ifadesi bir sonraki alama için önceki yln ayn günü olarak deerlendirilmeyip grip as sezonu olan Eylül-Ekim-Kasm-Aralk-Ocak dönemi içerisinde olmas kayd ile ylda bir kez yaplmas anlamna gelmektedir. Bu nedenle iki alama arasnda 1 takvim yl süre geçmi olmas art aranmayacaktr. Grip as ödemelerinin bu kapsamda deerlendirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Duyuru ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Duyuru için tklaynz.

2017-10-12 12:01:05