bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Imbruvica isimli ila iin hazrlanan doktor bilgilendirme mektubu hakknda

 Imbruvica isimli ilaç için hazrlanan doktor bilgilendirme mektubu hakknda bilgilendirme içeren 04.10.2017 tarih ve 12005 sayl bölge eczac odas yazmz için tklaynz...

2017-10-10 16:14:21