bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

EYLL AYI KATILIM PAYI DEMELER HAKKINDA

 2017 Eylül Ay Katlm Pay Ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2017 Eylül Ay Hastane laç Malzeme Avans, Eczane Kan Ürünü le Eczane ve Optik Katlm Pay tutarlarnn 29.09.2017 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

2017-09-29 13:08:40