bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Gda Tarm Hayvanclk Bakanlnn Denetimleri ve Eczanelerden letme Kayt ve Onay Belgesi stenmesi Hakknda Yrtlen almalar

 T.C.Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl tara tekilatlar tarafndan eczanelerde denetim yapld ve eczanelerden “letme Kayt ve Onay Belgesi” almalarnn istendii, eczaclar tarafndan bu belge temin edilmedii takdirde ise para cezas uygulamalar yapld bilinmektedir.

 

Bilindii üzere, 6197 sayl Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fkras;

Eczaneler için ayrca baka herhangi bir kurum veya kurulutan kayt veya onay belgesi aranmaz.”;

Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmelik’in denetimle ilgili maddesi ise;

Denetime yetkili olanlar

MADDE 46 – (1) Eczane denetimleri, Kurum salk denetçileri, salk müdürlüü tarafndan görevlendirilecek eczac, salk müdürlüünde görevli eczac yoksa ildeki Bakanlk ve bal kurulularna ait kurum ve kurulularda görev yapan ve salk müdürlüü tarafndan görevlendirilecek eczac veya resmi tabip tarafndan yaplr.”

eklinde düzenlenmitir.

Eczanelerin faaliyetlerine yönelik olarak, yukarda da belirtilen mevzuat düzenlemeleri gereince denetime yetkili kurulu Salk Bakanl ve l Salk Müdürlükleridir. Buna karlk, eczanelerde Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca ruhsatlandrlan baz ürünlerin ve gda takviyelerinin satlmas gerekçe gösterilerek, anlan Bakanln tara tekilatlar tarafndan yaplan denetimlerin mevzuata aykr olduu ve sonlandrlmas gerektii, Birliimiz tarafndan defalarca Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanlna bildirilmi, konu Salk Bakanl’na da aktarlarak, Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan da, Gda Tarm Hayvanclk Bakanl nezdinde giriim yaplmas ve ilçe tekilatlarnca eczanelerde denetim yaplmasna son verilmesinin istenmesi salanmtr.

Önceki Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Sayn Faruk Çelik ile Merkez Heyetimiz tarafndan yaplan görümede, eczanelerin yasalara uygun çerçevede gda iletmesi olarak deil salk kuruluu olarak deerlendirilerek, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl l/lçe Müdürlükleri tarafndan eczanelerde “Kayt ve onay belgesi” aranmas ilemlerinin iptal edilmesi talebimiz iletilmitir.

Konu hakknda Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn uygulamas srarla sürdürülmekte olduundan, Türk Eczaclar Birlii Merkez Heyeti olarak yeni Gda ve Tarm Hayvanclk Bakan Sayn Dr.Ahmet Eref Fakbaba’dan da randevu talebimiz bulunmakta olup, Eylül ay banda konu yaz ile tekrar iletilmitir.

letme ve kayt belgesi almad gerekçe gösterilerek para cezas uygulanan meslektalarmzn bu cezaya yönelik yarg yoluna bavurma hakk sakl bulunmaktadr. Ülke genelinde çok sayda ilimizde, meslektalarmz tarafndan açlan ve kazanlan dava örnekleri mevcut olup, dava sonuçlarna göre, ilçe tekilatlar tarafndan uygulanan para cezalar iptal edilmitir.

Konu, Birliimizin gündeminde olup, eczanelerden iletme kayt ve onay belgesi istenmesi uygulamalarnn sonlandrlmasna yönelik olarak ilgili Bakanlk nezdinde çalmalarmz devam etmektedir.

Meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

 

2017-09-25 09:37:23