bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Sahte ve Kaak rn Satlar le Mcadele

 BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLIINA

6197 sayl “Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Kanun” un 43. Maddesi ve 1262 sayl “spençiyari ve Tbbi Müstahzarlar Kanunu”'nun 18. Maddesi gereince ilaç ülkemizde sadece eczanelerde satlabilmektedir.

Son yllarda, hiçbir standardizasyona sahip olmayan sahte ve kaçak birtakm ürünlerin sal iyiletirici özellikleri varm gibi gösterilerek, herhangi bir denetime tabi olmayan mekânlardan, uydu kanallarndan ve internet üzerinden, tantm ve sat yaplmaktadr.

Bu ürünlerin içerisinde farkl etken maddelerin dnda sala ciddi ekilde zararl olan farkl kimyasallar bulunabilmekte veya içeriinde herhangi bir etken madde olmayan ürünler, varm gibi gösterilerek satlabilmektedir. Bu ürünlerin etkinlik ve güvenilirliinin son derece üpheli olmas, ilaç ve ilaç d eczane ürünlerinin satnn eczaneden ve eczac danmanlnda yaplmasnn önemini bir kez daha göstermektedir.

Türk Eczaclar Birlii’nin tespitleri, meslektalarmzn ve Bölge Eczac Odalarmzn bildirimleri dorultusunda, yukarda belirtilen ekilde gerçei yanstmayan salk beyanlaryla ilaç ve benzeri ürünlerin tantm ve satnn yapld tespit edilen siteler ve ürünler, ilgilileri hakknda, mevzuata aykr davranmalar sebebiyle yasal ilem balatlmas amacyla Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumuna ivedilikle bildirilmektedir.

Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan, Kurumun www.titck.gov.tr adresindeki internet sayfasnda, 21.09.2017 tarihinde bir duyuru yaymlanarak, “Kurum tarafndan 2017 ylnda yaplan denetimlerde 73 çeit sahte-kaçak ürün (ruhsatsz ilaç) bulunduu; söz konusu ürünlerin ilaç gibi lanse edilerek satldnn tespit edildii; kaçak yollarla Türkiye’ye sokulan bu tarz ürünlerin Salk Bakanlndan izinsiz ve ruhsatsz olarak üretilmekte olduu; içlerine bilinçsizce ve yüksek oranlarda konulan ilaç etkin maddelerinin kullananlarda ciddi yan etkilere sebep olabilmekte olduu; halk sal açsndan bu tür ürünlere itibar edilmemesinin önem arz ettii” bildirilmitir.

Kurum tarafndan yaymlanan duyurunun ekinde yer alan listedeki ürünlerin önemli sayda bir ksm, Birliimiz tarafndan Kuruma çeitli tarihlerde yaplan bildirimlerin kapsamnda yer alan ürünlerden olumaktadr.

Türk Eczaclar Birlii olarak, sahte ve kaçak ürünlerle mücadelemiz, Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu ile birlikte yürüteceimiz çalmalarla devam edecektir. Bu tip ürünlerin eczac odalarmz ve meslektalarmz tarafndan Birliimize bildirilmeye devam etmesi büyük önem tamaktadr.

Bilgilerinizi ve gereini sayglarmla rica ederim.

Ecz.Arman Üney
Genel Sekreter

 

Kurum tarafndan duyuru ekinde yaymlanan ürün listesi için tklaynz.

 

 

2017-09-25 09:36:09