bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Bedeli denecek lalar Listesinde Ve Hasta Katlm Payndan Muaf lalar Listesinde Yaplan Dzenlemeler Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan 21.09.2017 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde yaymlanan 2016/2. Dönem laç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarna stinaden Bedeli ödenecek laçlar Listesinde Ve Hasta Katlm Payndan Muaf laçlar Listesinde yaplan düzenlemeler hakknda  konulu duyuru ile;

5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu gerei oluturulan Sosyal Güvenlik Kurumu laç Geri Ödeme Yönetmelii’nin 5-(g) ve 7-(e) maddelerine dayanlarak laç Geri Ödeme Komisyonu çalmalarn tamamlam olup, alnan kararlara yönelik yaplan düzenlemelerin 08.09.2017 tarihli, 30175 sayl Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli olarak yaymland,

Söz konusu laç Geri Ödeme Komisyonu Kararlar gerei, Salk Uygulama Teblii eki Bedeli Ödenecek laçlar Listesi ve Hasta Katlm Payndan Muaf laçlar Listesinde yaplan düzenlemelerin ekte yer ald ve yürürlük tarihinin 23.09.2017 olduu bildirilmektedir.

Kurum duyurusu ve ekleri, duyurumuz ekinde yer almakta olup, meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Kurum duyurusu için tklaynz.

Ek-4/A listesine ilave edilen ilaçlar listesi ve Ek-4/H listesine ilave edilen ilaçlar listesi için tklaynz.

Ek-4/D listesinde yaplan düzenlemeler için tklaynz.

2017-09-21 16:32:51