bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Eczac Yerletirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakknda

 Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan 15.09.2017 tarihinde (bugün) yaymlanan duyuruda;

6197 sayl Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüe giren Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmelik hükümleri dorultusunda nüfus kriterine tabi olan eczaclara ait bavurularn https://eys.titck.gov.tr/ adresinden eriilebilecek olan Eczac Yerletirme Sistemi (EYS) üzerinden 15/09/2017-14/10/2017 tarihleri arasnda alnaca ve eczac yerletirme ilemi yaplaca bildirilmi olup, kontenjan listesi yaymlanmtr.

Bavuru sahiplerinin https://eys.titck.gov.tr/ adresi üzerinden belgelerini eksiksiz olarak eklemelerinin ardndan, EYS’ye eklenen belgelerin asllar ile birlikte l veya lçe Salk Müdürlüklerine giderek bavurularn onaylatmalar gerektii, bavuru sahipleri tarafndan gerektiinde destek almak için eyssistem@titck.gov.tr ve eczane.ruhsat@titck.gov.tr e-posta adresine ulaabilecekleri belirtilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

Kontenjan listesi için tklaynz.

 

 

2017-09-18 12:58:22