bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Medikal Reetelerin Dnem Sonlandrma lemleri Hakknda

 Birliimize Bölge Eczac Odalarmz ve eczaclarmz tarafndan yaplan bildirimlerde eczaclarmzn medikal medula sistemi üzerinden dönem sonlandrma ilemi gerçekletirirken skntlar yaad ifade edilmektedir.

Birliimiz tarafndan 03.07.2017 tarihinde, Eczanelerden Tbbi Malzeme Temini, Ürün Takip Sistemi lem Basamaklar ve Medula Giri lemleri hakknda detayl bilgilendirme dosyas hazrlanarak web sitemiz ve Bölge Eczac Odalarmz aracl ile eczaclarmza ulatrlmtr.

Bilgilendirme dosyasnda da aktarld üzere; Tbbi Malzeme Temini için Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlama yapm olan eczanelerin, sigortal ve hak sahiplerine tbbi malzeme temini srasnda giri yapmalar gereken Medula Ekranna eriim https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis/pages/login.jsp  linki üzerinden eczane sicil no ve mevcut medula eczane ifreleri ile gerçekletirilmektedir. Dönem sonlandrma ilemleri ise; ayn link üzerinden TC Kimlik No ve Eczac Odalar tarafndan eczaclarmza ulatrlan ifreler ile yaplabilmektedir.

Bilgilendirme dosyasna www.teb.org.tr sayfamzn sol tarafndaki “Uygulamalar Bölümü” altnda yer alan “Bilgilendirme - Tbbi Malzeme Temini Hakknda” balkl bölüm üzerinden ulalabilmekte olup, dosyamzn 74-79 numaral slaytlarnda bulunan dönem sonlandrma ilemlerine ilikin ekran görüntüleri duyurumuz alt bilgisinde yer almaktadr.

Meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Tbbi Malzeme Temini Hakknda detayl bilgilendirme içeren dosyaya ulamak için tklaynz.

 

 

 

Medikal Reçetelerin Dönem Sonlandrma lemleri 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-09-14 12:06:07