bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SUT Deiiklii ve Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonu Karar - Karlatrmal Tablo Hakknda

 SUT Deiiklii ve Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonu Karar - Karlatrmal Tablo Hakknda

 

9 Eylül 2017 tarihli 30175sayl Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli” ile “Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyona Ait Kararlar” yaymlanmtr.

Tebli deiiklii metni ve komisyon karar ile ilaç - eczaclk hizmetlerini ilgilendiren deiikliklerin yürürlükte bulunan SUT ile hazrlanan karlatrmal tablosu ekte yer almaktadr.  

Meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

Tebli metni için tklaynz.

Komisyon karar için tklaynz.

Karlatrmal tablo için tklaynz.

2017-09-10 08:53:42