bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

GENEL KURULA ARI

 

GENEL KURULA ÇARI

Sayn Meslektamz...

Odamzn 2017 yl Seçimli Olaan  Genel Kurulu 8 Eylül 2017 Cuma Günü saat 14.00’te oda binamzda, (Tclar Mah. Küçükosman Sok. No:27)  çounluk salanamad takdirde 9 Eylül 2017 Cumartesi saat 14:00’te aadaki gündem gerei yaplacaktr.

              Gündem Cumartesi günü tamamlanacak. Tüm kurullarmzn seçimi 10 Eylül 2017 Pazar günü oda binamzda 09.00-17.00 saatleri  arasnda yaplacaktr.

Bilgilerinize sayglarmzla sunarz.

                                                                                         Bakan

                                                                                Ecz. Orhan YONTAR

GÜNDEM

1-Açl ve Yoklama

2-Sayg Duruu, stiklal Mar

3-Genel Kurul Divan Seçimi

4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmas

5-Yönetim Kurulu Mali Raporun okunmas

6-Denetleme Kurulu Raporu okunmas

7-Raporlarn görüülmesi

8-Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarnn ibras

9-2017-2018 tahmini bütçenin görüülmesi ve oylanmas

10- Seçime katlacak adaylarn tespiti,

11-Dilek ve temenniler

12-Kapan

 

Seçimler: 09.00-17.00 saatleri arasnda Oda Binamzda yaplacaktr.

Not: 6643 sayl Türk Eczaclar Birlii yasasna göre, odalarn seçimli ve seçimsiz Genel Kurul’una mazeretsiz katlmamak durumunda para cezas uygulanmas zorunludur.

 

2017-09-07 13:48:25