bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

medikal faturalar hak

 2017 Mays Ay Hastane, Eczane, Optik ve Tbbi Malzeme Ödemeleri Hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2017 Mays Ay Hastane, Eczane, Optik ve Tbbi Malzeme tedarikçilerine ait fatura bedellerinin 15.08.2017 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

 

2017-08-16 15:31:15