bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2017 Mays Ay Hastane, Eczane, Optik ve Tbbi Malzeme demeleri Hk.

 2017 Mays Ay Hastane, Eczane, Optik ve Tbbi Malzeme Ödemeleri Hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2017 Mays Ay Hastane, Eczane, Optik ve Tbbi Malzeme tedarikçilerine ait fatura bedellerinin 15.08.2017 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL
MERKEZ HEYET

2017-08-15 09:45:03