bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Sosyal Gvenlik Kurumu Tarafndan Yaymlanan rn Takip Sistemi Konulu Duyuru Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan bugün (11.08.2017) yaymlanan "ÜRÜN TAKP SSTEM (ÜTS) HAKKINDA ÖNEML DUYURU” ile;

T.C. laç ve Tbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas (TTUBB), Tbbi Cihaz Yönetmelii, Vücuda Yerletirilebilir Aktif Tbbi Cihazlar Yönetmelii ve Vücut Dnda Kullanlan (n Vitro) Tbbi Tan Cihazlar Yönetmelii kapsamndaki ürünler ile bunlarn üretimini, ithalatn, datm ve satn yapan firma ve kurumlarnn kayt ilemlerinin web tabanl bir sistem olan TTUBB üzerinden gerçekletirilmekte olduu,

Ancak, 04/06/2017 tarihi itibariyle TTUBB sistemi veri girilerinin kapatlarak, 12/06/2017 tarihi itibariyle Ürün Takip Sistemi’ne veri girii yaplmaya baland, bu nedenle Sosyal Güvenlik l Müdürlükleri ile Salk Hizmeti Sunucularnn tbbi malzemelerin satnalma/faturalandrma/inceleme ilemlerinde TITUBB sistemiyle birlikte ÜTS’yi de kullanmalar gerektii, yaplan sorgulamada tbbi malzemenin satn alma tarihinde TTUBB veya ÜTS’de onayl olmas art arand;

Ancak, TTUBB’ta yer alan SGK onay durumunun kaldrlmas sonucunda ayakta tedavilerde kullanlan malzemelere (EK-3C Listeleri) ilikin, 01.12.2015 tarihinden sonra yaplan faturalandrlma ilemlerinde yalnzca Salk Bakanl kayd aranmaya baland ve söz konusu malzemelerde MEDULA sistemi üzerinden eletirme art aranmad belirtilerek;

Söz konusu sorgulamalarn,

https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/  
https://titubb.titck.gov.tr/ ve
https://utsuygulama.saglik.gov.t/UTS/vatandas#/vatTibbiCihazListele 

internet adreslerinden yaplabildii bildirilmektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

 

 

2017-08-14 10:13:19