bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

TTCK Tarafndan Yaymlanan rn Takip Sistemi Bayilik lemleri Konulu Duyuru Hakknda

 Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan 10.08.2017 tarihinde (bugün) “Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Bayilik lemleri Hakknda Duyuru” balkl bir duyuru yaymlanm olup aadaki ekildedir:

“Bilindii üzere ÜTS’ye Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas’nda (TTUBB) kaytl konumda ürünü olan firmalar ve firmalarn kaytl konumda olan belgeleri aktarlmtr. TTUBB’da kaytl konumda olan ürünler taslak olarak aktarlm olup firmalar tarafndan güncellenip kurum tarafndan incelendikten sonra kaytl konuma gelecek ekilde sistem kurgulanmtr. Ürünler ÜTS’de kaytl konuma gelince TTUBB’daki kaytlar pasif hale getirilmektedir.

Bununla birlikte ÜTS’de ürünle ilgi bayilik balantlarnn yeniden yaplmas gerekmektedir. Bayi kayt ilemlerinin yaplabilmesi için ürünün ÜTS kaydnn yapld andan itibaren 7 (yedi) gün süre verilmektedir. Bu süre zarfnda ürünün TTUBB’daki bayilik kayd aktif olarak geçerli olacaktr”.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL 

2017-08-11 09:24:29