bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Sosyal Gvenlik Kurumunun Ek-4/A Listesinde Yaplan Dzenlemeler Konulu Duyurusu Hakknda

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan 09.08.2017 tarihinde yaplan duyuru ile;

5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu gerei oluturulan Sosyal Güvenlik Kurumu laç Geri Ödeme Yönetmelii’nin 12 nci maddesi ve Salk Uygulama Teblii’nin 4.4.1 inci maddesi gerei Bedeli Ödenecek laçlar Listesi’nde düzenlemelerin yapld ve bu düzenlemelerin 10.08.2017 tarihinde (bugün) yürürlüe girecei duyurulmutur.

5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu gerei oluturulan Sosyal Güvenlik Kurumu laç Geri Ödeme Yönetmelii’nin 12 nci maddesi ve Salk Uygulama Teblii’nin 4.4.1 inci maddesi gerei Bedeli Ödenecek laçlar Listesi’nde düzenlemelerin yapld ve bu düzenlemelerin 10.08.2017 tarihinde (bugün) yürürlüe girecei duyurulmutur.

Yaplan düzenlemeler ile;

 

  • Cancas 70 mg IV nf çin Liyo Toz çeren Flk
  • Limexid 600 mg 10 FTB isimli müstahzarlar listeye eklenmi,
  • Hipersar Plus 40 mg /12,5 mg 28 Film Tablet
  • Hipersar Plus 40 mg /25 mg 28 Film Tablet
  • Muscuron 50 mg /5 ml Enjeksiyon çin Çözelti çeren 10 Flakon isimli müstahzarlar 10.08.2017 tarihi itibariyle pasiflenmi,
  • Stivarga 40 mg 84 FTB isimli müstahzarn iskonto oran 05.08.2017 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere % 11’den %41’e yükseltilmi,
  • Tysabri 300 mg I.V. nf çin Kons Çöz çeren 1 FLK isimli müstahzarn iskonto oran ise 15.08.2017 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere %20 den % 11'e düürülmütür.

Bedeli Ödenecek laçlar Listesi’nde yaplan tüm düzenlemeler ekte yer almakta olup;

Meslektalarmzn bilgisine sunarz.

 

TÜRK ECZACILARI BRL

  

Kurum duyurusu için tklaynz.

Ek-4/A Listesinde yaplan düzenlemeler için tklaynz.


 

2017-08-11 09:24:01