bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SUT Eki Gncel EK-4/A, Ek-4/B ve Ek-4/H Listeleri Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu, 26.07.2017 tarihli duyurusu ile bugünden (27.07.2017) itibaren geçerli “Bedeli Ödenecek laçlar Listesi” ve “Hastala Özel (Doutan Metabolik Hastalklar, Kistik Fibrozis ve nek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tbbi Mamalar Listesi (Ek/4-B)” ile güncel “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi laçlar Listesi (Ek/4- H)”ni yaymlamtr.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

Kurum duyurusu için tklaynz.

Güncel listeler için tklaynz.


 

2017-07-27 14:53:48