bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Tbbi Malzeme Faturalandrma lemleri Hakknda

 Tbbi Malzeme Faturalandrma lemleri Hakknda

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan 25.07.2017 tarihinde yaymlanan duyuruda;

2017 Yl Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanlan Hazr Tbbi Malzeme Sözlemesi”nin 23/12/2016 tarihinde Kurum web sayfasnda yaymlanarak 02/01/2017 tarihinden itibaren yürürlüe girdii ve 01.06.2017 tarihinde düzenlenen Ek-1 sözleme ile revize edildii;

Ek-1 sözlemenin 5. maddesinin Sözlemenin (5.1.) Faturalarn düzenlenmesi balkl bölümünde (5.1.4) maddesinden sonra gelmek üzere; (5.1.5.) maddesi Trafik kazas, i kazas, meslek hastalklar ve adli vaka durumlarnda her hasta için ayr ayr fatura, (…..) manuel düzenlenmesi gerekmektedir. Bu grup faturalar örnekleme yaplmakszn tamam incelenir.” eklinde düzenlendiine deinilerek;

Bu nedenle sat merkezlerinin reçete kayt ekrannda bulunan provizyon türünden trafik kazas, i kazas, meslek hastalklar ve adli vaka durumlarndan reçeteye uygun olan türü seçerek kayt yapaca; kayt edilen reçetelere ilikin icmal listesini döküp Kuruma fatura düzenleyecei; sat merkezi ekrannda söz konusu durumlara ilikin dökümlerin ayr ayr görüntülenemeyecei, inceleyici ekrannda trafik kazas, i kazas, meslek hastalklar ve adli vaka durumlarna ilikin icmal (hasta döküm) listelerinin ayr ayr görüntülenecei; 01.08.2017 tarihinden itibaren provizyon türü seçildiinde sat merkezlerinin her provizyon türüne ait icmal(hasta döküm) listelerini sistemden dökerek (her grup için bir icmal listesi alnarak her grup için tek) fatura düzenleyecei bildirilmektedir.

Kurum duyurusu ekte yer almakta olup;

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

 

TÜRK ECZACILARI BRL

 

Kurum duyurusu için tklaynz.

2017-07-27 09:29:40