bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Olysio 150 mg Kapsl Adl la in Hazrlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakknda

 40A.00.0010776

25.07.2017

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLII’NA

Birliimize T.C. Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 18.07.2017 tarihli ve 149174 evrak nolu yaz ile,

Bakanlk tarafndan salk meslei mensuplarnn ilaç güvenlilii ile ilgili konularda meydana gelen gelimelerden ivedilikle haberdar olmalar amacyla mektup yazlmas uygulamas kapsamnda,

Olysio 150 mg kapsül isimli ilacn ciddi karacier problemi oluturmas riski hakknda önemli tavsiyeleri içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliimiz tarafndan duyurulmas istenmektedir.

lgili Kurum yazs ve doktor bilgilendirme mektubu yazmz ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Doktor bilgilendirme mektubu için tklaynz.

2017-07-27 09:28:07