bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Ek-4/A Listesinde Yaplan Dzenleme Hakknda

 Ek-4/A Listesinde Yaplan Düzenleme Hakknda

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan bugün (21.07.2017) yaymlanan duyuruda;

Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonunun 08.06.2017 tarihli ve 30090 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan 3 üncü ve 4 üncü maddede yer alan karar gerei Bedeli Ödenecek laçlar Listesi’nde düzenlemeler yapld,

Bu düzenlemelerin 24.07.2017 tarihinde yürürlüe girecei belirtilmektedir.

 

Kurum duyurusu ile Ek-4/A listesinde yaplan düzenlemeler ekte yer almaktadr.

 

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

 

Kurum duyurusu için tklaynz.

 

Ek-4/A listesinde yaplan düzenlemeler için tklaynz.

2017-07-27 09:27:33