bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SGK Yurtd Sigortallara Ait Reetelerin Avans demesi Hakknda

lgi: 04.04.2017 tarih ve 8795 sayl yazmz,

lgi’de kaytl bölge eczac odas yazmz ile,

SGK yurtd sigortallarna ait reçetelerin inceleme ilemlerinin uzun sürmesi nedeniyle bu reçetelerin ödemelerinin zamannda gerçekletirilmedii konusunda eczac odalarmz ve meslektalarmz tarafndan Birliimize youn bir ekilde bildirim yapld, buna istinaden yurtd reçete bedellerinin avans olarak ödenmesi talebimizin yazl ve sözlü olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna iletildii belirtilmiti.

Kurum yetkilileri tarafndan Birliimize ulaan bilgi dorultusunda, avans ödemelerinin yaplabilmesi için sistemde gerekli düzenlemeler yapld ve SGK yurtd reçetelerinin de artk avans olarak ödenecei bildirilmitir.

Meslektalarmzn bilgisine önemle sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Eki: 04.04.2017 tarih ve 8795 sayl yazmz

2017-07-10 16:23:40