bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

i sal sre uzatm hakknda

Sal ve Güvenlii Süre Uzatm Hakknda

 

yerlerinde i sal ve güvenliinin salanmas ve mevcut salk ve güvenlik artlarnn iyiletirilmesi için iveren ve çalanlarn görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlendii 20/06/2012 tarih ve 6331 sayl Sal ve Güvenlii Kanunu gerei tüm Kamu Kurumlar ile 50'den az çalan olan az tehlikeli snfta yer alan özel i yerleri 01 Temmuz 2016 tarihi itibari ile ilgili yasa ve bal yönetmeliklerden sorumlu tutulacakt.

07.09.2016 tarih ve 29824 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan "Yatrmlarn Proje Baznda Desteklenmesi ve Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun" kapsamnda, Madde 71 de yaplan düzenleme ile, 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Güvenlii Kanunun 38 inci Maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (1) numaral alt bendinde yer alan 01/07/2016 ibaresi 01/07/2017 olarak deitirilmiti.

01.07.2017 tarih ve 30111 sayl Resmi Gazete’de “Sanayinin Gelitirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacyla Baz Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun” yaymlanm olup, 6331 sayl Sal ve Güvenlii Kanunun baz maddelerinde gerçekleen deiikliklerin yan sra; 86 nc madde ile yaplan düzenleme sonucu 6331 sayl Kanun’un 38 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (1) numaral alt bendinde yer alan 01/07/2017 ibaresi 01/07/2020 olarak deitirilmitir.

6331 sayl kanun da yaplan deiikliklere ilikin karlatrmal tablo ekte yer almakta olup; yaplan erteleme gereince, eczanelerin söz konusu yasa ve bal yönetmeliklerden 01 Temmuz 2020 tarihi itibari ile sorumlu tutulacaktr.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

 

2017-07-07 09:20:09