bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

meslektamza yaplan saldry knyoruz

 Meslektamza Yaplan Saldry Knyoruz

Salkta iddetin her geçen gün artt ülkemizde eczaclara yönelik saldrlar devam ediyor. Geçen yl görevleri banda ehit edilen dört meslektamz ve nöbetlerimiz srasnda yaadmz soygun, darp, iddet olaylar hafzamzdan silinmemiken bu kez Kahramanmara’ta meslektamz Ecz. Erdem Poyraz 03.07.2017 Pazartesi günü sabah saatlerinde eczanesinde urad silahl saldr sonucu ar yaralanmtr. Youn bakmda olan meslektamzn hayati tehlikesinin olmamas bizlerin en büyük sevinci olmutur. Güpe gündüz yaplan bu saldr gösteriyor ki biz eczaclarn sadece gece nöbetlerinde deil normal çalma saatlerinde dahi can güvenlilii bulunmamaktadr.

Türkiye’de salkta iddet, yapsallam ve kroniklemi bir durum haline gelmitir. iddetin bir halk sal sorunu olduu unutulmamaldr. Alnan hiçbir önlem salk çalanlarnn kendilerini güvende hissetmelerini dahi salamamaktadr. Ülkemizde iddet uygulayanlara kar cezai yaptrmlarn yetersizlii iddeti trmandrmakta bu tür olaylarn tekrar yaanmamas için öncelikle cezai yaptrmlar yeniden düzenlenmeli ancak sadece cezai yaptrmlar ile yetinilmeyerek iddetin yapsal nedenlerini ortadan kaldracak etkili tedbirler alnmaldr.

Meslektamza tekrar geçmi olsun dilerken salk çalanlarna yaplan iddeti bir kez daha knyoruz. Türk Eczaclar Birlii olarak, tüm yetkilileri eczacya ve salk çalanlarna iddet ile mücadele konusunda göreve davet ediyoruz.

2017-07-07 09:19:24