bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SGK Tarafndan Yaymlanan Bedeli denecek lalar Listesinde Yaplan Dzenleme Konulu Duyuru

 SGK Tarafndan Yaymlanan “Bedeli Ödenecek laçlar Listesinde Yaplan Düzenleme” Konulu Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl tarafndan www.sgk.gov.tr de yaymlanan 21.06.2017 tarihli duyuru ile, 08/06/2017 tarih, 30090 sayl Resmi Gazete’de yaymlanm bulunan Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonu ile Alternatif Geri Ödeme Komisyonu kararlar gerei Salk Uygulama Teblii eki Hasta Katlm Payndan Muaf laçlar Listesinde (Ek-4/D) 21.06.2017 tarihinde yürürlüe girecek bir düzenleme yapld bildirilmektedir.

Yaplan düzenleme aada belirtilmi olup, tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

 

TÜRK ECZACILARI BRL

 

 

 

 

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF LAÇLAR LSTESNDE YAPILAN

DÜZENLEMELER

 

 “Sosyal Güvenlik Kurumu Salk Uygulama Teblii” eki “Hasta Katlm Payndan Muaf laçlar Listesi” balkl (Ek-4/D) listesinde aadaki düzenleme yaplmtr.

 

MADDE 1- 15.4. Barsak operasyonundan dolay oluan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. lk iki yata inek sütü alerjisi. Doutan metabolik ve kaltsal hastalklar balkl maddesinin, 15.4.1.11. Kolik asit* (Sadece E.88.8 ICD kodu kullanlarak 3 Beta Hidroksi Steroid Dehidrogenaz (BHSD) tansnda muaftr) balkl alt maddesi aadaki ekilde yeniden düzenlenmitir.

15.4.1.11. Kolik asit* ( E.88.8 ICD kodu kullanlarak sadece 3 Beta Hidroksi Steroid Dehidrogenaz (BHSD) ve Zellweger Sendromu tanlarnda muaftr.

 

 

 

 

Duyuru metni için tklaynz.

 

 

2017-06-22 16:48:59