bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Tamoksifen Etkin Maddeli lacn Datm Hakknda

 T.C. Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan iletilen 09.06.2017 tarih ve 126077 sayl yaz ile,

“Bir süredir tamoksifen etkin maddeli ilaçlarn temininde güçlük yaand, hastalarn ihtiyac olan ürünlerin temini için üretici/tedarikçi firmalar ile görümeler yapld ve bu kapsamda bir tedarik plan oluturularak ürün sevkiyatna baland, bu plan kapsamnda 24.05.2017 tarihinden itibaren Tamoxifen, 29.05.2017 tarihinden itibaren ise Nolvadex isimli ilaçlarn ilgili Firmalar tarafndan piyasaya verilmeye baland, u ana kadar piyasaya 7 bin 464 kutu Tamoxifen, 5.820 kutu da Nolvadex arz edildii, ayrca acil tedarik plan kapsamnda geçici ithalat izni verilerek 54.000 kutu ilacn ithalat ilemlerine baland, ilacn 21-22 Haziran 2017 tarihlerinde ecza depolarna verilmi olaca, hazrlanm tedarik plan kapsamnda ylsonuna kadar hastalarn ihtiyacnn tamamnn karlanm olaca bildirilmekte olup,

Hastalarn aradklar ilac kolaylkla bulabilmelerini temin etmek amacyla tamoksifen etkin maddeli ilaçlarn hangi eczanelerde bulunduu bilgisinin 22.06.2017 tarihinden itibaren “lacm Nerede” isimli TS uygulamas üzerinden halkn eriimine açlaca, bu tarih itibariyle, tamoksifen etkin maddeli ilaçlarn eczanelerden hastalara verilmesi srasnda sadece reçete karl ve reçetede yazan miktarn verilmesinin, sistemin düzgün ilemesi adna TS bildirimlerine titizlikle riayet edilmesinin, TS stok bilgilerinin güncel tutulmasnn zorunlu olduu, bu hususlara riayet etmeyenler hakknda mevzuatta ön görülen cezalar ve dier yaptrmlar uygulanaca,

Bundan sonra tedarik sknts yaanan tüm ürünlerde bu uygulamaya devam edilecei ifade edilmektedir.

Kurum yazs ekte yer almakta olup, tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Kurum yazs için tklaynz.

 

 

2017-06-13 09:18:17