bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2017 Nisan Ay Katlm Pay demeleri Hakknda

 2017 Nisan Ay Katlm Pay Ödemeleri Hakknda

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2017 Nisan Ay Hastane Malzeme Avans, Eczane Kan Ürünü, Eczane Ve Optik katlm pay tutarlarnn 31.05.2017 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL
MERKEZ HEYET

2017-05-30 16:26:55