bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

TTCK'nn TS zerinden Ciro Bildirimi Konulu Duyurusu Hakknda

 Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu’nun resmi internet sayfasnda 22.05.2017 (bugün) tarihinde  “ts Üzerinden Ciro Beyannda Bulunmayan Ve Cirosunu Hatal Beyan Eden Eczaclarmzn Dikkatine “ konulu bir duyuru yaymlanm olup, duyuru u ekildedir:

“25/04/2017 ve 15/05/2017 tarihlerinde Kurumumuz resmi internet sitesinde yaplan duyurularda laç Takip Sistemi (TS) üzerinde yer alan haslat girii ekran vastasyla eczane ciro bilgilerinin 16/05/2017 tarihine kadar girilmesi gerektii, bu tarihe kadar ciro bilgilerini beyan etmeyen eczaclarn TS’ye eriiminin, cironun beyan edildii tarihe kadar geçici olarak engellenecei bildirilmiti. 

Bu dorultuda, 16/05/2017 tarihine kadar TS üzerinden cirosunu beyan etmeyen eczaclarn TS’ye eriimi cironun beyan edildii tarihe kadar geçici olarak engellenmitir.  

TS portal üzerinden eczaclarmzn kullanc ad ve ifreleriyle giri yaparak ciro beyannda bulunmalar halinde TS ekranlar tekrar aktif hale getirilecektir.  

Bununla birlikte TS üzerinden cirosunu hatal olarak beyan eden eczaclarmzn ciro bilgilerinin düzeltilebilmesi için hatal olarak bildirilen ciro ile birlikte eczanenin cirosunu gösteren stok eitleme tutar düülmü ve Maliye Bakanl tarafndan onaylanm “Eczane Bilgi Formu” nun Kurumumuz eczane.ruhsat@titck.gov.tr adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur.”

Meslektalarmzn bilgisine önemle sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL


 

2017-05-23 15:25:21