bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Eczac Yerletirme Sistemi Sonular

 

TTCK Tarafndan Yaymlanan "Eczac Yerletirme Sistemi (EYS) " Balkl Duyuru Hakknda

 

Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan 17 Mays 2017 tarihinde “Eczac Yerletirme Sistemi (EYS) Duyurusu” bal altnda yaymlanm olup;

6197 sayl Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüe giren Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmelik hükümleri dorultusunda nüfus kriterine tabi olan eczaclara ait bavurularn https://eys.titck.gov.tr/ adresinden eriilebilecek olan Eczac Yerletirme Sistemi (EYS) üzerinden 17/05/2017-15/06/2017 tarihleri arasnda alnaca ve eczac yerletirme ilemi yaplaca,

Bavuru sahiplerinin https://eys.titck.gov.tr/  adresi üzerinden belgelerini eksiksiz olarak eklemelerinin ardndan, EYS’ye eklenen belgelerin asllar ile birlikte 15/06/2017 tarihi mesai bitimine kadar l veya lçe Salk Müdürlüklerine giderek bavurularn onaylatmalar gerekmektii, Bavuru sahipleri tarafndan gerektiinde destek almak için eyssistem@titck.gov.tr  ve eczane.ruhsat@titck.gov.tr  e-posta adresine ulalabilecei belirtilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Duyuru ekinde iletilen Kontenjan listesi için tklaynz.

 

 

2017-05-18 09:49:15