bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

TTCK Tarafndan Yaymlanan Haslat Girii Konulu Duyuru

 TTCK Tarafndan Yaymlanan Haslat Girii Konulu Duyuru 

Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan 25.04.2017 tarihinde haslat girii konulu bir duyuru yaymlam ve web sayfamzda duyurulmutu.

“25/04/2017 tarihinde Kurumumuz resmi internet sitesinde yaynlanan duyurumuzda da belirtildii üzere;

 Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkras dorultusunda ikinci eczac çaltrmas gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacyla laç Takip Sistemi (TS) üzerinde yer alan haslat girii ekran vastasyla ciro bilgilerinin beyan edilmesi için son tarih 16/05/2017 olarak belirlenmitir. Bu tarihe kadar ciro bilgilerini beyan etmeyen eczaclarn laç Takip Sistemine eriimi, cironun beyan edildii tarihe kadar geçici olarak engellenecektir.

Bu nedenle herhangi bir maduriyetin yaanmamas adna 16/05/2017 tarihine kadar tüm eczaclarmzn TS üzerinde yer alan haslat girii ekran üzerinden eczanelerine ait ciro beyannda bulunmalar gerektii önemle duyurulur.

Gerektiinde TS üzerinde yer alan “Destek masas” sekmesinden ya da eczane.ruhsat@titck.gov.tr e-posta adresinden destek alnabilir.”

 Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

  

TÜRK ECZACILARI BRL

 


GRN YAPILMASI LE LGL RESML ANLATIM AAIDA BELRTLMTR.

 

2017-05-16 09:26:57