bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Immunate 1000 GER EKME LEM.

 mmunate 1000 IU IV nfüzyon çin Liyofilize Toz çeren Flakon’a Uygulanan Geri Çekme lemi Hk.

Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu’nun resmi internet sayfasndan yaymlanan duyuru ile;

Immunate 1000 IU IV nfüzyon çin Liyofilize Toz çeren Flakon” adl ürünün VNC3R043 parti numaralsna güvenlik gerekçesiyle 19 Kasm 2015 tarih ve 29537 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan “Geri Çekme Yönetmelii” ne göre 1. snf A seviyesinde (nihai kullanc seviyesi) geri çekme ileminin uyguland ve gereinin yaplmasnn ilgili firmaya duyurulduu bildirilmektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

 

2017-05-16 09:24:54