bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2017 ubat Ay Salk demeleri Hakknda

 2017  ubat Ay Salk Ödemeleri Hakknda

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2017  ubat Ay Optik Eczane Kesin Ödemeleri, Eczane Avanslar, Eczane Kan Ürünü Reçete Hizmet Bedeli Ödeme tutarlarnn 15.05.2017 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

 

TÜRK ECZACILARI BRL

MERKEZ HEYET

2017-05-16 09:22:10