bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Eczanede Bulundurulmas Zorunlu lalar Listesi Hakknda

40A.00.9516
15.05.2017

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETM KURULU BAKANLII’NA

Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu’nun resmi internet sitesi www.titck.gov.tr’de 15.05.2017 tarihinde bir yaymlanm olup, duyuruda;

“Bilindii üzere 12.04.2014 tarih ve 28970 sayl Resmi Gazete’ de yaymlanarak yürürlüe giren “Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmelik”in Eczanelerde bulundurulmas mecburi ürünler balkl 44 üncü maddesi “(1) Eczanelerde bulundurulmas mecburi olan ilaç, tbbi madde ve malzemeler Kurumca iki ylda bir hazrlanacak liste ile belirlenir. Listede belirlenenlerin piyasada bulunduu sürece her eczanede bulunmas mecburidir. Bu hususlara riayet etmeyen eczaclar hakknda il salk müdürlüünce Kanunun 45 inci maddesi dorultusunda ilem yaplr.” hükmündedir. 

Mezkûr Yönetmelik dorultusunda eczanede bulundurulmas zorunlu ilaçlar listesi güncellenmitir. Söz konusu listede yer alan ilaçlarn eczanelerde bulundurulmas ve il salk müdürlüklerince yaplacak denetimlerde bu hususun göz önünde bulundurulmas önemle duyurulur. “denilmektedir.

Eczanede bulundurulmas zorunlu ilaçlar listesi ekte yer almakta olup, Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmas sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Eczanede bulundurulmas zorunlu ilaçlar listesi için tklaynz.

2017-05-16 09:21:53