bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Gz Hastalklarnda la Kullanm lkeleri Hakknda

 08.05.2017

40.A.00/9401

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLII’NA

 

Birliimize yaplan bildirimlerde SUT’un “4.2.33 - Göz hastalklarnda ilaç kullanm ilkeleri” bal altnda yer alan tehislerde ranibizumab ve aflibersept kullanmnda yükleme dozu, idame tedaviler ve ilaç deiimleri konularnda sorunlarn yaand;

Yaanan yorum farkllklar ve sorunlar sebebiyle hasta maduriyetlerinin yaand iletilmi; bu konu çözüm oluturulmas amacyla Kurum’a aktarlmt.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan 08.05.2017 tarihinde “Salk Uygulama Tebliinin Göz Hastalklarnda laç Kullanm lkeleri Balkl 4.2.33. Maddesi Hakknda” balkl olarak duyuru yaynlanm olup, duyuruda;

Genel Müdürlüklerine yaplan bavurular neticesinde Salk Uygulama Tebliinin “Göz hastalklarnda ilaç kullanm ilkeleri” balkl 4.2.33. maddesi içeriinde yer alan ranibizumab ve aflibercept etken maddeli ilaçlarn 28.02.2015 tarihli Kurum web sayfasnda yer alan Duyuru içerii de dikkate alnarak yaa bal makula dejenerasyonu ve diyabetik makuler ödem tedavilerinde kullanm ile ilgili tereddütler yaandnn anlald; oluabilecek hasta maduriyetlerini önlemek amacyla söz konusu ilaçlara ait aada yer alan açklamalar dikkate alnaca belirtilmektedir.

Mevcut Tebli maddesi içeriinde yer alan dier bilgi-belgelerle birlikte deerlendirilmek kayd ile;

“Ya tip yaa bal makula dejenerasyonu ile “diyabetik maküler ödem”den kaynaklanan görme bozukluu tedavisinde kullanlan ranibizumab ve aflibersept etken maddeli ilaçlar açsndan;

1-Yükleme Dozu; “Ya tip yaa bal makula dejenerasyonu”ndan kaynaklanan görme bozukluu tedavisinde ranibizumab ve aflibersept etken maddeli ilaçlarn yükleme dozunun 4 (dört)-6 (alt) hafta ara ile 3 (üç) doz olarak, “diyabetik maküler ödem”den kaynaklanan görme bozukluu tedavisinde yükleme dozunun 4 (dört) - 6 (alt) hafta ara ile ranibizumab etken maddeli ilacn 3 (üç), aflibercept etken maddeli ilacn da 5 (be) doz olarak yaplmas gerektii; yükleme dozlar arasndaki sürenin hastaya bal sebeplerle 6 (alt) haftann üzerine çkmas söz konusu olduu takdirde bu durumun belirtildii salk kurulu raporuna istinaden 4-6 hafta ara ile yükleme dozunun yeniden tekrarlanmasnn gerektii;

2-Devam tedavisi; Yükleme dozu tamamlanan vakalarda tedavinin devamnn, ilacn “Ksa Ürün Bilgisi”nde yer alan esaslar dorultusunda sürdürülecek olduu tedaviye devam kararnn her uygulama için düzenlenecek yeni salk kurulu raporunda belirtilecei;

3-laç Deiimi; laç deiimi bir defaya mahsus olmak üzere, ilk tedaviye balanan ilaç ile yükleme dozu tamamlandktan sonra devam edecek tedaviler esnasnda yaplacak deerlendirme sonucuna göre, hekim tarafndan uygun görülen durumda balangç kriterlerine uygun olarak düzenlenmi, deiimin gerekçesinin belirtildii salk kurulu raporu ile mümkün olduu, ilaç deiimi yapldnda yeniden yükleme dozu yaplmas art aranmayaca;

4-laca ara verilmesi; Tedaviye alnan olumlu cevaba göre “Ksa Ürün Bilgisi”nde yer alan esaslar dorultusunda tedaviye ara verilmesi durumunda yeniden tedavinin, balangç kriterlerine uygun olarak düzenlenmi salk kurulu raporuna istinaden ara vermeden önce kullanlan ilaç ile mümkün olduu, bu durumda yeniden yükleme dozu art aranmayaca;

5- Bu Duyuru tarihinden önce balanm tedaviler açsndan; Yükleme dozunun yukarda belirtilen süreler haricinde de olsa tamamlanm olduunun salk kurulu raporunda belirtilmi olmas kouluyla tedavilerin en son uygulanan etken madde ile devam mümkün bulunduu; dier yandan Kurum reçete inceleme birimlerince inceleme aamasnda olan reçeteler açsndan yükleme dozunun yukarda belirtilen süreler haricinde de olsa tamamlanm olduunun belirlenmesi durumunda tedavilerin devam salanacak ekilde uygulama yaplmas gerektii; bu madde kapsamnda yer almakta olan hastalarn tedaviye devam kararnn da her uygulama için düzenlenecek yeni salk kurulu raporunda belirtilecei; daha önce ilaç deiimi yaplm vakalar için yeniden ilaç deiimi yaplmayaca;

duyurulmutur.

Bilgilerinizi sayglarmla rica ederim.

 

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter

 

 

Duyuru metni için tklaynz.

2017-05-09 09:25:00