bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SGK FATURA KESME LEMLER HAKKINDA

 28.04.2017 tarihinde internet sayfamzda yaynlanan duyuru ile, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczaclar Birlii arasnda imzalanm olan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamndaki Kiilerin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokol ile ilgili revizyon görümeleri devam etmekte olduundan, görümelerin sonuçlanmas sonrasnda, Protokolün 9.2 Maddesinde yer alan “9.2. Mali konularda enflasyon orannda yaplacak iyiletirme düzenlemesi Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczaclar Birlii ile arasnda belirlenecek kriterlere göre yaplr.” hükmü gereince yaplacak olan revizyon düzenlemelerinin 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olaca ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliimiz arasndaki protokol revizyon görümeleri sonuçlanp ilgili düzenlemeler Kurum tarafndan Medula Sistemine ilenene kadar meslektalarmzn Nisan aynda karladklar reçeteler için (Kan Ürünü reçeteleri hariç) fatura sonlandrma ilemini yapmamalarn bildirmitik.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliimiz arasnda, 03.05.2017 tarihinde (dün) imzalanan protokol revizyonu kapsamnda, protokolün ilgili maddesi uyarnca yaplan mali iyiletirmeler, Kurum tarafndan Medula Sistemine ilenmi olup, 04.05.2017 tarihinden itibaren sisteme kaydedilen reçeteler için yeni imzalanan protokol revizyonu ile belirlenen hizmet bedelleri geçerli olacaktr.

Ancak, 01 Nisan 2017 – 03 Mays 2017 tarihleri arasnda sisteme kaydedilmi olan reçeteler için protokol revizyonu ile belirlenen hizmet bedellerinin geçerli olabilmesi için, bu reçetelere Medula Sisteminde DÜZELT-KAYDET ilemi yaplmas ve reçetelerin yeniden kaydedilmesi gerekmektedir.

Medula Sistemi tarafndan yaplan 02.05.2017 tarihli duyuru “2016 yl sat haslatna dair EK-5 formlarn (6736 sayl Kanun kapsamnda stok düzeltme faturas kesen eczanelerin buna ilikin belgeleri ile birlikte) 5 Mays Cuma gününe kadar Kurum tara tekilatna teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim etmeyen eczanelerin MEDULA sistemine girileri 5 Mays Cuma günü mesai saati bitiminde kapatlacaktr.” eklindedir.

Bu itibarla, meslektalarmz tarafndan, yukarda belirtilen bilgiler dorultusunda, 04.05.2017 tarihinden (bugünden) itibaren fatura kesme ilemleri yaplabilecektir. 

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL


2017-05-04 12:20:20