bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Astm Hakknda Bilgilendirme Brorleri

 40.A.009283

02.05.2017

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETM KURULU BAKANLIINA

Birliimiz tarafndan 2014 ylndan beri sürdürülmekte olan ve Aralk 2016 itibariyle Ulusal Yaygnlatrma Aamas tamamlanm olan, bugüne kadar eczac odalarmzda 3500'ün üzerinde eczacmzn eitim ald Smart (Aklc) Eczane Program kapsamnda yürütülen Astm/KOAH alannda eczac danmanl, 2017 Yl Eczaclk Günü temalarmzdan biri olarak belirlenmi olup, bu tema etrafnda gerçekletirilecek çalmalarn yaygn ve etkin bir ekilde kamuoyuna duyurulabilmesi, tüm Türkiye'de ortak bir ses yaratmas açsndan Bölge Eczac Odalarmzn da ezamanl olarak sürdürmesi desteklenmektedir.

Her yl Mays aynn ilk Sal gün olan ve bu sene 2 Mays 2017 tarihine denk gelen Dünya Astm Günü ve 14 Mays Eczaclk Günü etkinlikleri ile balayarak, Birliimiz tarafndan hazrlanan ASTIM NEDR broürlerimizde yer alan bilgilerin, eczaclarmzn verecei danmanlk hizmeti çerçevesinde, kendilerine bavuran hastalar ile paylalmas önemsenmektedir.

ASTIM Nedir broürlerimize, www.teb.org.tr adresinde ana sayfada sol ksmda yer alan Uygulamalar menüsü altndaki Astm Broürleri üzerine tklanarak ulalabilmekte ve indirilebilmektedir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman Üney
Genel Sekreter

Broürlere ulamak için tklaynz.

2017-05-03 10:37:56