bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Trkiye Byk Millet Meclisi Szleme Formlar ve Sre Uzatm Hakknda

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLII’NA

Bilindii üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Hak Sahiplerinin Türk Eczaclar BirliiÜyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokolün 14.maddesinin 8.fkras "Eczac ile Kurum arasnda bu Protokol esaslarna göre her yln Nisan aynda sözleme yenilenir…" hükmüne istinaden sözleme yenileme ilemlerinin Nisan aynda tamamlanmas gerekmekle beraber,

Meslektalarmzn, Kurumlara yapaca skontoya esas tekil eden yllk haslat bildirimlerini yaptklar Eczane Bilgi Formu, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan "Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmasna dair Kanun" da yaplan düzenleme ile sadece eczaclara tannan stok düzenleme hakkndan yararlanm ise, bu kapsamda kestikleri fatura tutarnn da bildirilecei ekilde revize edilmi ve Eczane Bilgi Formu ile ilgili düzenlemenin yakn tarihte belirlenmi olmas itibariyle sözleme yenileme süresinin uzatlmas talebimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilmi ve sözleme yenileme ilemleri için tannan sürenin 31.05.2017 Çaramba günü mesai bitimine kadar uzatlmas uygun bulunmutur.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Protokol metni için tklaynz.

Meclisten gelen talebimizin uygun görüldüünü bildirir yaz için tklaynz.

 

 

 

2017-05-02 13:46:37