bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Adalet Bakanl Szleme Eki Ek-4 Formunun Gncellenmesi ve Szleme Yenileme lemleri in Sre Uzatm Hakknda

 40A.00.009217

27.04.2017

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLII’NA

Bilindii üzere, meslektalarmzn, Kurumlara yapaca skontoya esas tekil eden yllk haslat bildirimlerini yaptklar Eczane Bilgi Formu, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan "Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmasna dair Kanun" da yaplan düzenleme ile sadece eczaclara tannan stok düzenleme hakkndan yararlananm ise, bu kapsamda kestikleri fatura tutarnn da bildirilecei ekilde revize edilmitir.

"Adalet Bakanl Kapsamndaki Kiilerin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokol"ün "7.15.Sözlemeler her yl Nisan aynn sonuna kadar imzalanarak Kuruma teslim edilecektir..." maddesine istinaden sözleme yenileme ilemlerinin Nisan aynda tamamlanmas gerekmekle beraber, Eczane Bilgi Formu (EK-4 Form) ile ilgili düzenlemenin yakn tarihte belirlenmi olmas itibariyle sözleme yenileme süresinin uzatlmas talebimiz Adalet Bakanl Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüüne iletilmi ve Genel Müdürlük tarafndan talebimiz uygun bulunmutur.

Adalet Bakanl sözleme yenileme süreleri 18.05.2017 Perembe günü mesai bitimine kadar uzatlm olup, bilgilerinizi ve tüm üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Genel Müdürlük tarafndan iletilen yaz için tklaynz.

2017-04-27 12:26:18