bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

GNCELLEND - TTCK Tarafndan Yaymlanan Haslat Girii Konulu Duyuru

 TTCK Tarafndan Yaymlanan Haslat Girii Konulu Duyuru

 

Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan, Kurum internet sayfasnda bugün yaymlanan duyuru ile,

-  Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan “(1) (Deiik:RG-28/3/2016-29667) Serbest eczanelerde, yllk seksen bin reçete saysnn veya yllk üç milyon Türk Liras tutarnda cironun almas halinde ikinci eczac çaltrlmas zorunludur. Bu reçete says veya ciroya eklenen yllk her seksen bin reçete veya yllk her üç milyon Türk Liras ciro için ilave bir ikinci eczac çaltrlmas gerekir. Reçete says veya ciro verileri dorultusunda çaltrlmas zorunlu ikinci eczac says en fazla üçtür. Reçete says için bir önceki yla ait Kurum verileri; ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç haslat esas alnr. Reçete says ve ciro bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczac çaltrlmas için uygun olmas halinde, daha fazla sayda ikinci eczac çaltrlmasna imkân salayan veri esas alnr. Reçete says ve ciro verilerindeki yllk deiim oran dorultusunda bu deerler Kurum tarafndan Türk Eczaclar Birliinin de görüü alnarak güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürü eczac tarafndan laç Takip Sistemi üzerinden her yl Nisan aynda beyan edilir. Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczaclarn laç Takip Sistemine eriimi, cironun beyan edildii tarihe kadar geçici olarak engellenir.” hükmü dorultusunda serbest eczanelere ait ciro bilgilerinin beyan edilecei haslat giri ekran veri giriine açld,

-  TS üzerinde yer alan haslat girii ekran vastasyla haslat bilgilerinin 16/05/2017 tarihine kadar girilmesi gerektii, bu tarihe kadar ciro bilgilerini beyan etmeyen eczaclarn laç Takip Sistemine eriimi, cironun beyan edildii tarihe kadar geçici olarak engellenecei

- Gerektiinde TS üzerinde yer alan “Destek masas” sekmesinden ya da eczane.ruhsat@titck.gov.tr e-posta adresinden destek alnabilecei”, duyurulmutur.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

 

ÖNEML AÇIKLAMA:

TTCK tarafndan yaymlanan duyuruda belirtilen, laç Takip Sistemi üzerindeki sat haslat giri ekranna ait görsel aadaki ekildedir.

Burada da belirtildii gibi, stok düzeltme hakkndan yararlanm olan meslektalarmzn, ekranda yer alan kutucuu iaretlemesi ve stok düzeltme faturas tutarn düerek haslat bilgisi girii yapmas gerekmektedir.

 2017-04-26 17:04:20