bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

8 ubat 2018 tarihinde Pasiflenecek la Listesinde Yaplan Gncelleme Hakknda

 40.A.009186

26.04.2017

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLIINA

8 ubat 2017 tarihinde SGK tarafndan "Yerelleme Sürecine likin Duyuru" balkl bir duyuru yaymlanarak, duyuru ekinde yer alan listedeki ilaçlarn, 08.02.2018 tarihi itibari ile pasife alnaca bildirilmiti.

Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Genel Salk Sigortas Genel Müdürlüü tarafndan 25.04.2017 tarihinde yaymlanan “Yerelleme Sürecine likin Duyuru” ile, 08/02/2017 tarihinde yaymlanm olan listenin güncellendii bildirilmektedir.

08/02/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Bedeli Ödenecek laçlar Listesinde (Ek-4/A) Pasiflenecek laçlarn listesi ekteki ekildedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz.Arman Üney
Genel Sekreter

 

Kurum duyurusu için tklaynz.

Pasiflenecek ilaç lstesi için tklaynz.

2017-04-26 17:03:38