bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Beeri Tbbi rnlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimat ve Takibi Ynetmelii

 Beeri Tbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimat ve Takibi Yönetmelii

 

 

25 Nisan 2017 tarih ve 30048 sayl Resmi Gazetede “Beeri Tbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimat Ve Takibi Yönetmelii yaymlanmtr.

Yönetmelik metni ekte yer almakta olup, yeni yaymlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldrlan yönetmelik hükümlerinin karlatrmal tablosu gün içerisinde web sayfamzda yaymlanacaktr.

Meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Beeri Tbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimat ve Takibi Yönetmelii için tklaynz.

 

 

2017-04-25 10:23:13