bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2017 Kasm Ayna Ait Baz Primlerin deme Srelerine Dair Aklama

 Sosyal Sigorta lemleri Yönetmeliine, 5 Aralk 2017 tarihli ve 30261 sayl Resmî Gazetede yaymlanarak yürürlüe giren yönetmelikle “2017 yl Kasm ayna ilikin baz primlerin ödenme süresi” balkl geçici 34 üncü madde eklenmitir.

Söz konusu madde ile “Ayn 1’i ile 30’u arasndaki çalmalar karl ücret alan sigortallarn, 2017 yl Kasm ayna ilikin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yl ubat ayna ilikin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir.” hükmü getirilmitir.

Buna göre meslektalarmzn sigorta prim tevik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezas ve gecikme zammna maruz kalmamalar açsndan 2017 yl Kasm ayna ilikin sigorta ile ertelenen 2017 yl ubat ayna ilikin sigorta primlerini en geç 26 Aralk 2017 tarihine kadar ödemeleri önem arz etmektedir.

Kurum tarafndan konu hakknda yaymlanan “2017/KASIM AYINA LKN BAZI PRMLERN ÖDEME SÜRELERNE DAR AÇIKLAMA” ekte yer almakta olup, tüm meslektalarmzn bilgisine ve dikkatine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Kurum Duyurusu için tklaynz.

2017-12-20 11:24:23