bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2017 Kasm Ay Salk demeleri Hk.

 Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2017 Kasm Ay Hastane laç Malzeme Avans, Eczane Kan Ürünü le Eczane ve Optik katlm pay tutarlarnn 02.01.2018 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL
MERKEZ HEYET

2017-12-29 12:09:58